Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^Najważniejsze jest to, co osoba powinna wiedzieć,#umieć, rozumieć po danym procesie uczenia.#Program i czas w nim spędzony#ma drugorzędne znaczenie$
 
Aktualności
22.06.2017
    Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.zapraszają na konferencjęskierowaną do podmiotów świadczących usługi rozwojowe(m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring)                                 28.06.2017 (ŚRODA) - GODZ....
 
21.06.2017
Ważne projekty IBEInstytut Badań Edukacyjnych złożył propozycje projektów pozakonkursowych (POWER 2.13) mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, m.in. dotyczących wsparcia ministerstw w procesie wprowadzenia kwalifikacji do systemu oraz finansowania tworzenia kwalifikacji. Po dyskusji i zwerbalizowaniu wątpliwości niektórych...
 
15.06.2017
Serdecznie zapraszamy na regionalne spotkanie przygotowanie specjalnie dla Właścicieli, Członków Zarządów oraz Managerów firm i instytucji zrzeszonych z PIFS!Zaplanowaliśmy dla Państwa: • warsztaty o prawie autorskim w praktyce firmy szkoleniowej, • przedstawienie trendów na rynku i dyskusję o kierunkach zmian w branży, • omówienie...
 
15.06.2017
Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydania „Białej Księgi edukacji pozaformalnej” (druk i dokument elektroniczny) – broszura, na potrzeby Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w ramach projektu pn. „Sieć współpracy edukacji pozaformalnej SYNERGIA”, nr projektu: DZF/BDG-III-POWER-9/16 realizowanego w ramach Programu...
 
15.06.2017
Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dystrybucji „Białej Księgi edukacji pozaformalnej” – broszura, na potrzeby Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w ramach projektu pn. „Sieć współpracy edukacji pozaformalnej SYNERGIA”, nr projektu: DZF/BDG-III-POWER-9/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...
 
08.06.2017
Za nami bardzo udana Konferencja „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w Województwie Dolnośląskim”, zorganizowana przez Izbę we współpracy z Arleg SA. Dokonaliśmy przeglądu trendów w naszej branży, które eksperci omówili w kontekście Dolnego Śląska, przedstawiliśmy zasady rejestracji i funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm
 
Współpracujemy z: