Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^Najważniejsze jest to, co osoba powinna wiedzieć,#umieć, rozumieć po danym procesie uczenia.#Program i czas w nim spędzony#ma drugorzędne znaczenie$
 
Szkolenia Artykuły Słownik pojęć szkoleniowych Akademia PIFS Księgarnia Fundusze 2014-2020 Baza Usług Rozwojowych Przepisy krajowe Harmonogramy Nab. Wniosków Eksperci EFS Programy centralne Programy regionalne Reklama w PIFS Korzyści dla członków Izby
Jesteśmy członkami:
 
 
Nasi członkowie informują:
 

------------------------------------------------------
Najlepsza wśród najlepszych!
Z nieukrywaną dumą informujemy o prestiżowym wyróżnieniu dla Dyrektora Generalnego BRITISH CENTRE Pani Bożeny Ziemniewicz. Tym razem wysokie kompetencje znalazły swoje potwierdzenie w rankingu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2015, gdzie spośród 231 zgłoszonych kandydatur Pani Dyrektor znalazła się wśród 14 najlepszych!

------------------------------------------------------
BRITISH CENTRE wyróżnione zostało Nagrodą Gospodarczą Województwa Łódzkiego. 
To prestiżowe i honorowe wyróżnienie jest wyrazem uznania za wkład, jaki podmioty gospodarcze z regionu łódzkiego wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budowanie pozytywnego obrazu regionu na tle kraju. Jest ono przyznawane przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa, a laureatów wyłania Kapituła składająca się z 20 osób reprezentujących wyższe uczelnie i instytucje otoczenia biznesu. 
Wyróżnienie dla BRITISH CENTRE nie jest przypadkowe – Firma uzyskiwała już w latach poprzednich nominacje do tej nagrody (2010, 2011, 2012), ale laur główny udało się zdobyć dopiero teraz!
Nagroda wręczona została podczas Galę stanowiącej część VII Europejskiego Forum Gospodarczego w obecności władz Regionu i Łodzi oraz wielu innych znamienitych gości, przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury i dyplomacji.
Więcej:
Nagroda_Gospodarcza_Wojewodztwa

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

 
Aktualności
29.08.2016
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy...
 
25.08.2016
Informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych, dotychczasowy adres: www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.Modyfikacji uległy zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych (stosownie do nowych zasad i zmiany...
 
25.08.2016
Informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczyna cykl seminariów warsztatowych dla osób zainteresowanych praktycznymi działaniami w zakresie opisywania kwalifikacji rynkowych i zgłaszaniem ich do Zintegrowanego rejestru (ZRK). Pierwsze seminarium z tego cyklu odbędzie się w Warszawie 13 września br. Więcej informacji i zgłoszenia on-line pod...
 
24.08.2016
PIFS uczestniczył w konsultacjach społecznych i współtworzył opinie z Konfederacją Lewiatan na temat projektów rozporządzeń wykonawczych MEN i MNiSzW do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Proces legislacyjny tych aktów nie został jeszcze zakończony.Przedstawiciel PIFS został także zaproszony przez Konfederację LEWIATAN na spotkanie w dniu 15 września...
 
08.08.2016
13 lipca br. minister Anna Zalewska, jako Minister koordynator ZSK podpisała zarządzenie powołujące członków Rady Interesariuszy ZSK w trybie art. 92 93 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa określa listę podmiotów i środowisk uprawnionych do zgłaszania swoich kandydatów do Rady Interesariuszy, wraz z liczbą przysługujących miejsc. Z puli...
 
08.08.2016
Podczas II Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który obradował w Łodzi 23 czerwca br. zaprezentowana została deklaracja utworzenia Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej, a wielu uczestników Kongresu wyraziło  swoje poparcie dla tej inicjatywy poprzez złożenie podpisu na zaprezentowanym projekcie programowej części Porozumienia.W okresie dwóch tygodni od...
 
Projekt Synergia Ogłoszenia Członków PIFS
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej Rejestr Usług Rozwojowych (RUR EFS) – usługi rozwojowe Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Rzetelna Firma Jesteśmy członkiem Partnerstwa
Partnerstwo 2030
Wyszukiwarka firm
 
Współpracujemy z: