Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.#Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.#Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.
Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)
 
Aktualności
07.12.2017
 Trwają przygotowania do III edycji wydarzenia, które jest inicjatywą środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, prorozwojową przestrzenią do dyskusji zarówno o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją, również na styku z przedsiębiorcami. Ponownie spotykamy się w Łodzi w...
 
07.12.2017
Szanowni Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Komisji Jakości Polskiej Izby Firm Szkoleniowych które odbędzie się 13.12 (środa) g. 12.00 w biurze PIFS, przy ul. Londyńskiej 19 w Warszawie.Komisja ds. Jakości aktywnie działa na rzecz ciągłego podnoszenia jakości usług szkoleniowo-rozwojowych na polskim rynku, dbając...
 
06.12.2017
Zapraszamy do udziału w kolejnej z cyklu konferencji regionalnych pt. „ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – WSPÓŁPRACA NA RZECZ KWALIFIKACJI”organizowanych przez IBE. W dniu 15 grudnia 2017 r.spotykamy się w Rzeszowie,Hotel Rzeszów, Aleja Piłsudskiego 44. Konferencja skierowana jest do pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu...
 
29.11.2017
W dniu 24 listopada br. na stronie www.serwis.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ukazał się komunikat PARP informujący o uruchomieniu procesu blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań informacyjnych wynikających z Regulaminu BUR. PARP uzasadnia podjęte kroki koniecznością podniesienia poziomu poprawności i czytelności informacji o usługach. Z uwagi na możliwe...
 
27.11.2017
Przypominamy, że w ramach nadzoru nad spełnianiem przez Państwa wymagań standardu SUS 2.0 w okresie ważności certyfikatu, DEKRA przeprowadza sprawdzenie utrzymania i doskonalenia działań firmy na zgodność ze standardem, a także oceny ewentualnych działań naprawczych będących wynikiem poprzedniego audytu.Audyt nadzoru polega na zdalnej weryfikacji przez audytora DEKRA...
 
24.11.2017
Od ponad roku trwają prace Grupy roboczej ds. efektywności PO WER, której faktyczny obszar działania wykracza poza POWER i dotyczy również regulacji dotyczących wdrażania całego EFS w Polsce. Przy aktywnym udziale przedstawiciela Izby poszukuje się rozwiązań zwiększających efektywność udzielania wsparcia – na wokandzie stają kwestie kryteriów i procedur...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm